HACCP og egenkontrol

Som fødevarevirksomhed skal du have en risikoanalyse og et tilhørende egenkontrolprogram, der er baseret på HACCP-principperne.

ComidaQS er et godt værktøj til dette, da du starter med at fastlægge dine procestrin i et flowdiagram.

Du kan automatisk trække dine procestrin over i en risikoanalyse, og dermed nemt og overskueligt udpege kritiske kontrolpunkter i din produktion. Risikoanalysen munder ud i en kontrolplan for din virksomhed.

Egenkontrol gjort nemt

Egenkontrol i ComidaQS er nemt, overskueligt og lige til.

Risikoanalysen sættes let op i systemet ud fra HACCP principperne.

De forskellige værktøjer gør det nemt at opsætte fx flowdiagram og giver et visuelt overblik over de forskellige processtrin.

Egenkontrol er også inkorporeret i de andre funktioner i systemet. Der kan fx sættes kontrolpunkter op i en opskrift til kvalitetssikring.

Med ComidaQS kan du lettere kvalitetssikre dine produkter, som er med til at mindske fejl, som kan medføre bøvl med tilbagetrækning.

1

Opret flowdiagram

Du kan oprettet din proces i et flowdiagram som giver dig et godt overblik.
Du kan lave en beskrivelse til hvert enkelt trin i processen.

2

Udarbejd risikoanalyse

Med udgangspunkt i flowdiagrammet oprettes alle procestrin automatisk i risikoanalysen.

På hvert procestrin kan du vurdere mikrobiologiske, kemiske og fysiske risikofaktorer med hensyn til sandsynlighed og konsekvens. I risikoanalysen udpeges de kritiske styringspunkter i din proces.

3

Udpegning af CCP og OPRP

Med risikoanalysen får du en oversigt over de kritiske styringspunkter på hvert procestrin.

4

Lav din HACCP-plan

Med din HACCP-plan har du et godt overblik over, hvordan du kan dokumentere kontrol af styringspunkterne. HACCP-planen beskriver bl.a. kritiske grænser, metode og korrigerende handlinger.

5

Udarbejd egenkontrolprocedure

Med en procesbeskrivelse og risikoanalyse har du nu et godt udgangspunkt til at kunne beskrive dine egenkontrolprocedurer. Du kan i proceduren indsætte links til relevant lovgivning.