Regelmæssige målinger

Du kan opsætte kontrolpunkter i ComidaQS til at styre de regelmæssige målinger.

Det kan være kontrol af temperatur i kølerum, ved opvarmning og nedkøling eller ved varemodtagelse.

Du kan også bruge kontrolpunkterne som tjekliste til f.eks. rengøring eller klargøring til produktion.

Du sætter selv punkterne op med information om frekvens, grænseværdi, korrigerende handling osv.

 

Opret procesbeskrivelse og flowdiagram

1

Processer i et flowdiagram

Du kan sætte dine processer op i et flowdiagram. Det hjælper dig med at skabe overblik over din produktion og dine produkter.

2

Tilføj trin

Start med at tilføje trin i procesbeskrivelsen.

3

Sorter trin

Sorter trin så de kommer i rigtig rækkefølge.

4

Sammensæt kæde

Du skal nu kæde trinene sammen – tryk på kæden.

5

Rediger afhængigheder

Rediger afhængigheder så procestrinnet kobles til det foregående. Du kan godt have et procestrin, der er kædet til flere forskellige trin f.eks. ”fremstilling af bechamelsauce”, ”fremstilling af lasagneplader” og ”fremstilling af kødsauce”, der alle er kædet til opbevaring af råvarer.

6

Færdig flowdiagram

Hermed er dit flowdiagram og procesbeskrivelse udarbejdet.